Välkommen

 

I flera år hade jag en längtan att starta ett center som mötesplats för människor i växande. Ett ställe där man kan möta likasinnade och slå följe en bit på vägen. När jag hittade kapellet föll bitarna på plats. Här råder lugnet och stillheten. Kapellet har i sig ett fantastiskt ljus och är byggt på en gammal kraftplats och allt vi gör här har gudomligt stöd och blir vackert! Jag välkomnar lärare som vill dela med sig av sina kunskaper och deltagare som med öppet hjärta söker utveckling och nya vägar.    

 Inger